Return & Exchange Policy

บริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุดอันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือการขนส่งของทางบริษัทฯ และอยู่ภายในระยะเวลารับประกันของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

  • หากพบปัญหาสินค้าชำรุดจากการขนส่งหรือติดตั้ง สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ แผนกบริการลูกค้า 02-987-8000 ต่อ 212 - 215 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น. 
  •  
  • หากพบปัญหาคุณภาพสินค้าหลังจากการใช้งาน สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ แผนกบริการลูกค้า 02-987-8000 ต่อ 212 - 215 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.